Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Stypendia naukowe „Grant Rektorski”

2021-01-12 br kategoria: informacja 

Uprzejmie informujemy, że na grudniowym posiedzeniu Senat SGH przyjął przedstawiony przez Jego Magnificencję Rektora SGH „Regulamin własnego funduszu stypendialnego SGH”, który przewiduje nowy rodzaj stypendiów – „Grant Rektorski” – dla nauczycieli akademickich i doktorantów, m.in. za publikację artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, wydawanie monografii oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania badań.

Stypendium to zastępuje dotychczasowy „grant naukowy”. Jednocześnie Jego Magnificencja Rektor podjął decyzję o znacznym wzroście stawek tego świadczenia w odniesieniu do publikacji w czasopismach naukowych. Wysokość stypendiów będzie następująca (Zarządzenie nr 114 Rektora SGH z 21 grudnia 2020 r.):

1) 3 000 zł (netto) – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 70 pkt (dotychczas było to ok. 1 500 zł netto); 

2) 5 000 zł (netto) – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 100 pkt (dotychczas było to ok. 2 200 zł netto); 

3) 7 000 zł (netto) – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 140 pkt (dotychczas było to ok. 2 900 zł netto); 

4) 10 000 zł (netto) – w przypadku czasopisma, za publikację w którym można uzyskać 200 pkt (dotychczas było to ok. 3600 zł netto). 

W przypadku artykułu napisanego przez kilku autorów, kandydat do stypendium musi mieć udział procentowy w stworzeniu dzieła pozwalający na uzyskanie co najmniej 45 pkt. Jeśli autor spełnia ten warunek, zostaje mu przyznane stypendium w wysokości proporcjonalnej do liczby uzyskanych punktów.

Wysokość stypendium za publikację monografii w uznanym wydawnictwie, a więc w takim, któremu przypisano liczbę punktów co najmniej 200, wynosi 10 000 zł. W przypadku monografii napisanej przez kilku autorów, kandydat do stypendium musi mieć udział procentowy w jej napisaniu pozwalający na uzyskanie co najmniej 100 pkt, a w przypadku redakcji naukowej – co najmniej 50 pkt. Jeśli autor/redaktor naukowy spełnia opisane warunki, zostaje mu przyznane stypendium w wysokości proporcjonalnej do liczby uzyskanych punktów.

Regulamin Funduszu przewiduje także stypendium dla zespołu, który pozyskał dla SGH ze źródeł zewnętrznych wysoką kwotę na finansowanie projektu.

Stypendia „Grant Rektorski” przyznawane będą począwszy od 1 stycznia 2021 r. co kwartał, po zakończeniu danego kwartału – za uzyskane w nim osiągnięcia.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium „Grant Rektorski”​.

Przyjęte rozwiązania są z jednej strony wyrazem uznania dla nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy upowszechniają wyniki badań w znanych, wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, a z drugiej mają zachęcić do wzmożonej aktywności naukowej.Archiwum