Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Terminy dostarczenia dokumentów finansowych za 2021 rok!

2021-11-26 Kwestura kategoria: informacja 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie dokumenty finansowe dotyczące 2021 roku tj.:

  • faktury,
  • rozliczenia dewizowe,
  • rozliczenia zaliczek,
  • rozliczenia kart służbowych
należy dostarczyć do Sekretariatu Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2022 roku,
  • rachunki z tytułu umów cywilno-prawnych - do 14 stycznia 2022 r.,
  • karty czasu pracy za m-c grudzień - do 4 stycznia 2022 r.
Przez dotrzymaniem terminu rozumie się dostarczenie kompletnie opisanego dokumentu zgodnie z zasadami określonymi w Gospodarce Finansowej SGH.

Po tym dniu niezbędne będzie uzasadnienie, z jakiego powodu wynika opóźnienie w dostarczeniu dokumentów do Kwestury. Niedotrzymanie wskazanego terminu spowoduje ujęcie dokumentu w księgach rachunkowych 2022 roku (tym samym obciąży budżet jednostki przewidziany na 2022 rok) lub odmowę przyjęcia dokumentu.

W przypadku dokumentów obejmujących koszty zarówno 2021 roku, jak i 2022 roku prosimy o wyraźne wskazanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Rachunki do umów zleceń i dzieło, które muszą być wypłacone w 2021 roku należy dostarczyć do 6 grudnia 2021 r., a karty czasu pracy do dodatków do wynagrodzenia do 3 grudnia 2021 r.

Łączę wyrazy szacunku
Dariusz Fanslau
Kwestor

Archiwum