Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Ogłoszenie nr 10 Okręgowej Komisji Wyborczej nr XIV

2021-01-08 KGS kategoria: informacja wybory 

Ogłoszenie nr 10
Okręgowej Komisji Wyborczej nr XIV
  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do rady naukowej dyscypliny Ekonomia i Finanse

 
W związku z nieobsadzeniem 1 mandatu w radzie naukowej dyscypliny Ekonomia i Finanse OKW nr XIV, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Wyborczą SGH, informuje, że wybory uzupełniające odbędą się trybie głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w następujących terminach:
  • I tura: 21 stycznia br., w godzinach 10:00-14:00,
  • ewentualna II tura: 22 stycznia br.,
  • ewentualna III tura: 23 stycznia br.

Wybory uzupełniające odbędą się spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Kolegium Gospodarki Światowej na stanowiskach profesora lub profesora uczelni posiadających bierne prawo wyborcze, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020r. poz. 85 ze zm.) wskazali, że w w/w dyscyplinie wykonują działalność naukową w wymiarze połowy czasu pracy.

OKW przypomina, że zgodnie z § 145 pkt. 2. statutu SGH członkostwa w radzie naukowej nie może łączyć osoba sprawowująca funkcję organu jednoosobowego innej uczelni lub będąca członkiem jakiegokolwiek organu kolegialnego innej uczelni.

Zgodnie z § 186c ust. 5 pkt 2-4 statutu OKW poda do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni lub za pomocą wiadomości na służbowe skrzynki poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl informacje o:

  • zasadach i sposobie oddawania głosu oraz przypadkach, kiedy głos będzie uznany za nieważny;
  • skutecznie zgłoszonych kandydatach do objęcia mandatu w radzie, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed dniem głosowania;
  • wynikach głosowania, niezwłocznie po zakończeniu głosowania i liczeniu głosów.

Zgłoszenia kandydatów do rady naukowej, celem obsadzenia wolnego mandatu, należy dokonywać w formie elektronicznej, używając skrzynki pocztowej w domenie sgh.waw.pl, wysyłając zgłoszenia na adres poczty elektronicznej Okręgowej Komisji Wyborczej: okw14@sgh.waw.pl. Zgłoszenie kandydatury wymaga zgody kandydata, przesłanej w formie elektronicznej ze skrzynki pocztowej w domenie sgh.waw.pl, na adres poczty elektornicznej OKW.

 

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr XIV   

                                                                    Bożena Horbaczewska

                                                                 Przewodniczący OKW nr XIV

Archiwum