Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa

2016-05-16 KES kategoria: konferencja 

​Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską


Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja (środa) 2016 r. w Lublinie (od godz. 10.50).

Miejsce konferencji: Budynek Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL ul. Droga Męczenników Majdanka 70 Aula DMMII-134, I. piętro

Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu pt. „Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie” (projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS5/04534).


Program konferencji:

OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. Stanisław Wójcik (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL)

Prof. Katarzyna Żukrowska (dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Prof. Dariusz Milczarek (dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego)
Jego Ekscelencja Vasyl Pavlyuk (Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie)
10.50 – 12.15 Pierwsza sesja:
Moderator: dr hab. Tomasz Stępniewski

Dr Paweł Kowal (Fundacja Energia dla Europy)*
Polityka wschodnia Niemiec z perspektywy Grupy Wyszehradzkiej

Doc. dr Artur Adamczyk (Uniwersytet Warszawski)
Kierunek południowy czy wschodni? Analiza strukturalna Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Dr Anna Visvizi (DEREE – The American College of Greece/IESW)
Europejska Polityka Sąsiedztwa: w poszukiwaniu punktu ciężkości

Prof. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Finansowanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Dr Joanna Stryjek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Atrakcyjność inwestycyjna państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Państwa Partnerstwa Wschodniego wobec Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Przerwa 12.15-12.30

12.30 – 14.00 Druga sesja:
Moderator: dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Dr hab. Tomasz Stępniewski (kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/IEŚW)
Kryzys ukraiński, NATO i bezpieczeństwo Europy Wschodniej

Dr Andrzej Szabaciuk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Perspektywa migracji Ukraińców do Polski w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych

Prof. dr hab. Dariusz Milczarek (Uniwersytet Warszawski)
Polityka wschodnia Unii Europejskiej – dylematy i wyzwania

Doc. dr Olga Barburska (Uniwersytet Warszawski)
Unia Europejska jako „mocarstwo normatywne” w relacjach z Europą Wschodnią

Dr Yuriy Hayduk (Centrum Badań Politycznych, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Ukraina; PWSZ Chełm) 
Rynek mediów na Ukrainie a bezpieczeństwo państwa

Dr Jarosław Kit (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina)
Wsparcie Unii Europejskiej dla procesu reform na Ukrainie

Doc. Dr Witalij Lebediuk (Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
Perspektywa dalszych rozszerzeń UE na Wschód a przyszłość Ukrainy

15.00 – obiad

* do potwierdzenia

Organizacja konferencji:
dr hab. Tomasz Stępniewski, doc. dr Artur Adamczyk, dr Joanna Stryjek, dr. Andrzej Szabaciuk, dr Anna Visvizi

Archiwum