Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pracownik > Polski > Aktualności

Nowy międzynarodowy konkurs NCN Weave-UNISONO

2021-01-07 DOP kategoria: informacja 

Konkurs Weave-UNISONO jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Projekty badawcze oceniane będą tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. 

W związku z tym w NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu Weave będzie prowadzony w dwóch konkursach – w ogłoszonym dziś konkursie Weave-UNISONO oraz we wrześniowej edycji konkursu OPUS.

W 2021 r. kontynuowana będzie współpraca z instytucjami partnerskimi z:  Austrii (Austrian Science Fund -Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF), Czech (Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky - GAČR), Słowenii (Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS), Szwajcarii (Swiss National Science Foundation - SNSF) i Niemiec (German Research Foundation - Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

Rolę agencji wiodącej przyjmuje instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku, który jest wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku dokonanej przez nią oceny. Dzięki takiemu uproszczeniu procedur program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarach i formach uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań, co stanowi całkiem nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych.

Wnioski krajowe o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej i ocenianych w NCN jako agencji wiodącej będzie można składać w zaplanowanej na wrzesień 2021 r. dwudziestej drugiej już edycji konkursu OPUS.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-04-oglaszamy-konkurs-weave-unisono

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów:

mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;

Emilia Chmielewska
mail: emilia.chmielewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 77 89 ;


Archiwum